Course Code: 003

Напреден пакет курсеви за работа со канцелариски апликации

Вовед

Напредни вештини за работа со канцелариски апликации

Цели

  • Користење на напредни алатки во Word
  • Користење на напредни функции и алатки во Excel
  • Напредно користење на Access

Програми

Програм ID Име на програмот Времетраење Предзнаење
001 Напреден Word 24 часа Word основно ниво
002 Напреден Excel 24 часа Excel основно ниво
003 Напреден Access 24 часа Access основно ниво

Преглед

  • Положено основно ниво Word
  • Положено основно ниво Excel
  • Положено основно ниво Access

Почеток

Информации за почеток на курсот во простории на Едукативниот центар Е-НЕТ

Аплицирај сега