Course Code: 002

Основен пакет курсеви за работа со канцелариски апликации

Вовед

Канцелариски апликации

Цели

  • Изработка на текстуални документи во Word
  • Изработка на табели во Excel
  • Изработка на презентации во PowerPoint
  • Работа со бази во Access

Програми

Програм ID Име на програмот Времетраење Предзнаење
001 Word 24 часа Основно
002 Excel 24 часа Основно
003 PowerPoint 24 часа Основно
004 Access 32 часа Excel

Преглед

  • Основни познавања од Windows
  • Користење на интернет

Почеток

Информации за почеток на курсот во простории на Едукативниот центар Е-НЕТ

Аплицирај сега