Англиски јазик

Современ начин на изучување на Англиски јазик

Степен

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate
  • Advanced

Специјален курс

  • Business English
  • Подготовка за тестирање TOEFL, IELTS

Француски јазик

Современ начин на изучување на Француски јазик