E-NET

HTML и CSS 1

Содржина на курсот

 • Вовед во веб дизајн и Dreamweaver
 • Структура на HTML и основни тагови и атрибути
 • Користење на табели
 • Работа со слики и мапирани слики
 • Вовед во CSS
 • Селектори и својства
 • Типографија и бои
 • Работа со DIV тагови
 • Форми
 • Креирање на веб сајт со HTML и CSS 

Придобивки

 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома