E-NET

Целодневна настава

Најнови вести

58-миот Државен натпревар на младите истражувачи „Наука на млади“

58от Државен натпревар на млади истражувачи – Наука на млади. Честитки до сите ученици кои го претставуваа ОСТУ НАЦЕ БУЃОНИ на 58от Државен натпревар на млади истражувачи – Наука на...

Нашиот национален шампион кој ќе ја претставува нашата земја на глобалните натпревари Microsoft Office Specialist (MOS)

Нашиот национален шампион кој ќе ја претставува нашата земја на глобалните натпревари Microsoft Office Specialist (MOS) Поминаа долги две години во кои бевме приморани овој натпревар да го...

58-миот Државен натпревар на младите истражувачи „Наука на млади“

58от Државен натпревар на млади истражувачи – Наука на млади. Честитки до сите ученици кои го претставуваа ОСТУ НАЦЕ БУЃОНИ на 58от Државен натпревар на млади истражувачи – Наука на...

Ви овозможуваме:

 • Добредојдена и негувачка средина
 • Обработка на училишниот материјал
 • Совладување на учените лекции
 • Постигнување на подобар успех
 • Креативни работилници
 • Странски јазици
 • Информатика

Резултати:

Добредојдена и негувачка средина

Посебен акцент ставаме на тоа да бидеме инклузивни и да ги подржуваме различните потреби на разновидна и динамична училишна заедница и да им понудиме на сите ученци можност за раст и успех.

Пријатни средини за учење

Нашите наменски изградени програми од светска класа, грижливи наставници и индивидуализиран пристап се дизајнирани да му овозможат на вашето дете да успее на училиште и повисоко

Нашата програма:

 •  Ја почитуваме индивидуалноста на секое дете 
 • Развиваме пријатна средина за учење 
 • Ја подржуваме креативноста на секое дете и ги поттикнуваме да напредуваат
 • Им овоможуваме паузи за слободните активности кои ги исполнуваат
 • Ја поддржуваме љубопитноста и ги храбруваме да поставуваат прашања
 • Им го збогатуваме речникот