E-NET

Outlook

Содржина на курсот

  •  

Придобивки

  • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
  • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома