18 Mar

ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР Е-НЕТ дава позитивен пример и подршка на своите слушатели, во справување со глобалниот непријател КОРОНА ВИРУС Ковид-19, организирајќи ги обуките online.

C++

Денес ги изведовме и првите online часови со нашите ученици по програмирање. Задоволни и среќни ќе продолжиме секојдневно со online подршка и учење со нашите ученици.

Leave a Comment