E-NET

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

ЦЕЛОДНЕВНА
НАСТАВА

Прашањето што го имаат мнозинството воспитувачи денес е „како наставниците можат да им помогнат на учениците да бидат успешни? Нашиот образовен кадар ги мотивира учениците  да учествуваат и да се фокусираат, заедно со тимска работа. Поради специфичниот начин на работа кај учениците будат страст и  инспирирција за јазиците, мотивација за читање,  математиката или природните науки. Секоја лекција е  возбудлива за учениците се со цел постигање на задоволителни резултати.

Зошто ние:

Добредојдена и негувачка средина

 Посебен акцент ставаме на тоа да бидеме инклузивни и да ги поддржуваме различните потреби на разновидна и динамична училишна заедница и да им понудиме на сите ученици можности за раст и успех.

Пријатни средини за учење, така што вашето дете ќе сака да доаѓа на училиште

Нашите наменски изградени програми од светска класа, грижливи наставници и индивидуализиран пристап се дизајнирани да му овозможат на вашето дете да успее на училиште и пошироко.

 

Однесување:

• Разговор со учениците за нивното однесување со цел да се избегне срам.
• Зборување за  чувствата на учениците со цел да се разбере причината за нивното однесување.
• Следење на дискусија со непосредни последици за учениците кои се однесуваат лошо.
• Проверка на учениците откако ќе бидат дисциплинирани за нивните постапки

Придобивки:

• Чувство за остварување
• Поголема продуктивност
• Подобра комуникација
• Вештини за критичко размислување
• Идентификација на вештини
• Градење чувство за дисциплина

Резултати:

Позитивните односи меѓу учениците и наставниците создаваат одлични усови за работа во училницата.

 Учениците чувствуваат чувство на гордост во училницата поради тоа што нашите наставниците се способни ефективно да комуницираат со своите ученици. Така се создава атмосвера во која учениците и наставниците можат да се фокусираат на ефективна работа во која и двете страни можат да напредуваат.