E-NET

Java Script

Содржина на курсот

  • Вовед во Javascript
  • Варијабли и дата типови
  • Javascript оператори
  • Javascript Statements
  • Javascript функции
  • Document Object Model
  • Math Object Methods, Global Functions
  • Дебагирање во сите browsers

Придобивки

  • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
  • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома