E-NET

Word

Содржина на курсот

 • Оперативен систем Windows 10
 • Работна област на оперативниот систем – Десктоп
 • Креирање папки и датотеки; и манипулирање со истото
 • Вируси
 • Управување со печатење
 • Користење на апликацијата Microsoft Word
 • Работете со документите
 • Обработка на податоци
 • Форматирање на текст
 • Форматирање на документ
 • Објекти
 • Спојување на пошта
 • Подгответе излези

Придобивки

 • Секој придружник работи на посебен компјутер
 • Секој придружник кој успешно ќе го заврши курсот добива диплома
 • Бесплатен Certiport MOS испит