Course Code: 001

Совладување на основни ИТ вештини

Вовед

Користење на Windows оперативен систем и Интернет

Цели

  • Хардвер на компјутерски системи
  • Windows опкружување
  • Работа со документи
  • Користење на интернет прелистувач
  • Користење на електронска пошта

Програми

Програм ID Име на програмот Времетраење Предзнаење
001 Хардвер на компјутерски системи 12 часа /
002 Оперативен систем 24 часа /
003 Интернет 12 часа /

Преглед

  • Не се потребни предзнаења за следење на овој пакет курсеви

Почеток

Информации за почеток на курсот во простории на Едукативниот центар Е-НЕТ

Аплицирај сега